วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงดนตรีไทย

ประเภทของวงดนตรีไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ วงมโหรี วงปี่พาทย์และ วงเครื่องสาย มาทำความรู้จักกับวงดนตรีเหล่านี้กันครับ


    ประวัติเกี่ยวกับวงมโหรี
     วงมโหรี เกิดจากการประสมกันระหว่างวงปี่พาทย์และวงเครื่องสาย เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยา มีวิวัฒนาการมาจากวงขับไม้วงมโหรีแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้
วงมโหรีเครื่องสี่
เกิดจากการการประสมกันระหว่างการบรรเลงพิณและการขับไม้ ปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยา มีเครื่องดนตรี 4 ชนิดดังนี้
  • โทน
  • ซอสามสาย
  • กระจับปี่
  • กรับพวง (ผู้ขับร้องเป็นผู้ตี)


วงมโหรีเครื่องหก
ลักษณะคล้ายวงมโหรีเครื่องสี่ แต่ได้เพิ่มเครื่องดนตรีอีกสองอย่างคือ รำมะนาและขลุ่ยเพียงออ

วงมโหรีเครื่องเดี่ยว
เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในระยะแรกเพิ่มระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ ในระยะหลังได้เพิ่มซอด้วงและซออู้ เปลี่ยนกระจับปี่เป็นจะเข้

วงมโหรีเครื่องคู่
หมือนกับวงมโหรีเครื่องเล็ก แต่ได้เพิ่มระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ขลุ่ยหลิบ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ และซอสามสายหลิบอย่างละหนึ่ง


ตัวอย่างการแสดงของวงมโหรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น