วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติเกี่ยวกับวงปี่พาทย์


วงปี่พาทย์ เป็นวงที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทตี เป่า และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธี และพิธีต่างๆ แบ่งได้ 3 ขนาด คือ  • วงปี่พาทย์เครื่องสิบ ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ปี่ใน ฉิ่ง ตะโพน กลองทัด 
  • วงปี่พาทย์เครืองห้า แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 
  1. ปีพาทย์เครื่องห้าอย่างหนัก จะใช้สำหรับการบรรเลงใน การแสดงมหรสพ หรืองานในพิธีต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ ดังนี้คือ ฆ้องวงใหญ่ ปี่ใน กลองทัด ตะโพน และฉิ่ง 
  2. ปีพาทย์เครื่องห้าอย่างเบา ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ ดังนี้คือ ลองชาตรี ฆ้องคู่ ฉิ่ง ปี่ และทับหรือโทน
  • วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เหมือนวงปี่พาทย์เครื่องห้า เพียงแต่เพิ่มระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กเข้าไป
  • วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เหมือนวงปี่พาทย์เครื่องคู่ เพียงแต่เพิ่มระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กเข้าไป
นอกจากนี้วงปี่พาทย์ยังมีอีก 3 ประเภทใหญ่ๆคือ

  • วงปี่พาทย์นางหงส์ 
  • วงปี่พาทย์มอญ
  • วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
       
ตัวอย่างการแสดงของวงปี่พาทย์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น