ข้อสอบ-เครื่องดนตรีไทย
ศิลปะ

เครื่องดนตรีไทย

นายณรัฐชัย แสงทองศรี ชั้น ม4/2 เลขที่ 39

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ข้อใดสำคัญที่สุดในการบรรเลงเครื่องดนตรีเป็นวง

   การแต่งกายของนักดนตรี

   จำนวนผู้เล่น

   การแสดงสีหน้าให้เข้ากับทำนอง

   การเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น


ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีไทย

   ปี่ใน

   ไวโอลิน

   ฉิ่ง

   กลองทัด


ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงปี่พาทย์

   เครื่องเป่า เครื่องตี

   เครื่องดีด เครื่องสาย

   เครื่องตี เครื่องสาย

   เครื่องเป่า เครื่องดีด


ข้อที่ 4)
เครื่องดนตรีชนิดใดอยู่ในวงปี่พาทย์เครื่องห้า

   ระนาดเอก

   ฆ้องวงเล็ก

   เครื่องตี เครื่องสาย

   ฉาบใหญ่


ข้อที่ 5)
ถ้าได้ยินเสียงซอสามสายหลีบแสดงว่าวงดนตรีนี้เป็นวงดนตรีประเภทใด

   วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

   วงเครื่องสายเครื่องคู่

   วงมโหรีเครื่องเดี่ยว

   วงมโหรีเครื่องคู่


ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

   ซอด้วง

   โทน

   จะเข้

   ซอสามสาย


ข้อที่ 7)
โปงลางเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด

   ภาคเหนือ

   ภาคอีสาน

   ภาคใต้

   ภาคกลาง


ข้อที่ 8)
ข้อใดที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

   กลองสะบัดชัย

   กลองแอว

   กลองชาตรี

   กลองตะโล้ดโป้ด


ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง

   วงปี่พาทย์มอญ

   วงกันตรึม

   วงรองเง็ง

   วงตุ้มโมง


ข้อที่ 10)
เพลงบรรเลงที่ไพเราะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

   ระยะเวลาในการเล่นดนตรี

   สถานที่ที่เล่นดนตรี

   เครื่องเล่นดนตรี

   จังหวะและทำนอง


ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบวงปี่พาทย์เครื่องคู่

   ระนาดทุ้ม

   ขลุ่ยหลีบ

   ฉาบใหญ่

   ซอด้วง


ข้อที่ 12)
ข้อใดเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทุกประเภท

   วงปี่พาทย์เครื่องห้า

   วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

   วงเครื่องสายเครื่องคู่

   วงมโหรีเครื่องเดี่ยว


ข้อที่ 13)
วงเครื่องสายประกอบเครื่องดนตรีประเภทใดเป็นหลัก

   เครื่องตีและเครื่องเป่า

   เครื่องดีดและเครื่องสี

   เครื่องเป่าและเครื่องดีด

   เครื่องเป่าและเครื่องสี


ข้อที่ 14)
ข้อใดเป็นวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน

   วงกันตรึม

   วงปี่พาทย์ชาตรี

   วงปี่พาทย์นางหงส์

   วงรองเง็ง


ข้อที่ 15)
ถ้าต้องการดูการตีกลองสะบัดชัยควรไปดูที่ภาคใด

   ภาคกลาง

   ภาคใต้

   ภาคอีสาน

   ภาคเหนือ


ข้อที่ 16)
ข้อใดเป็นหลักในการขับร้องเพลง

   ไม่ต้องแสดงอารมณ์ตามเนื้อเพลง

   ออกเสียงอักขระให้ถูกต้อง

   แสดงท่าทางอย่างไรก็ได้

   ใช้เสียงร้องสูงกว่าเสียงดนตรี


ข้อที่ 17)
การร้องเพลงไทยเดิมต่างจากการร้องเพลงไทยสากลอย่างไร

   มีจังหวะ

   มีทำนอง

   มีการเอื้อน

   มีเนื้อร้อง


ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นวิธีการเล่นพิณ

   ดีด

   สี

   ตี

   เป่า


ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

   ใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด

   นำไปล้างด้วยแอลกอฮอล์

   เก็บในที่ที่ไม่โดนแสงแดด

   เก็บในที่ที่เหมาะสม


ข้อที่ 20)
เครื่องดนตรีไทยชนิดใด เมื่อทำความสะอาดแล้ว ควรแขวนเป็นระเบียบ

   ระนาด

   กลองแขก

   ซอ

   จะเข้


ข้อที่ 21)
เครื่องดนตรีชนิดใด สามารถเก็บในที่เดียวกันได้

   ขลุ่ย ระนาด

   ฉิ่ง ฆ้องวง

   ซอด้วง กลอง

   ระนาด จะเข้


ข้อที่ 22)
การดูแลรักษาเครื่องสายที่ใช้คันชักสีควรทำอย่างไร

   ปรับคันชักไม่ให้สายตึงเกินไป

   ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเช็ด

   ถอดคันชักสีมาล้างทำความสะอาด

   นำคันชักสีไปตากแดดฆ่าเชื้อโรค


ข้อที่ 23)
เครื่องดนตรีชนิดใด ต้องถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดก่อนเก็บ

   เครื่องสาย

   เครื่องเป่าลมผ่านช่องลม

   เครื่องดนตรีที่มีลิ่มนิ้ว

   เครื่องเป่าลมผ่านนิ้ว


ข้อที่ 24)
เราความเก็บเครื่องเป่าลมทองเหลืองไว้ที่ใด

   ใส่กล่อง

   วางบนโต๊ะ

   แขวนฝาผนัง

   วางบนพื้น


ข้อที่ 25)
ผ้าที่ควรนำมาใช้ทำความสะอาดเครื่องดนตรี ควรเป็นผ้าชนิดใด

   ผ้าลินิน

   ผ้าสักหลาด

   ผ้าไหม

   ผ้าไนล่อน


ข้อที่ 26)
เครื่องดนตรีชนิดใด ควรขัดให้เงางามก่อนเก็บใส่กล่อง

   เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว

   เครื่องเป่าลมไม้

   เครื่องเป่าลมทองเหลือง

   เครื่องตี


ข้อที่ 27)
เครื่องดนตรีประเภทใดที่ควรใช้น้ำมันขัดถูก่อนเก็บ

   เครื่องสาย

   เครื่องสี

   เครื่องดนตรีประเภทมีลิ่มนิ้ว

   เครื่องเป่าโลหะ


ข้อที่ 28)
ใครเก็บรักษาเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง

   โอ๋ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดจะเข้

   เอ๋นำฉิ่งไปล้างน้ำ

   อ้อมแขวนฟลุตไว้ในที่แสงแดดส่องถึง

   อุ้มใช้ผ้าเปียกเช็ดปิคโคโล


ข้อที่ 29)
เกี่ยวกับ "เครื่องดนตรีไทย"ข้อใดถูก?

   เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

   เครื่องดนตรี ในวงดนตรีไทยที่เป็นตัวแทนในนามประเทศไทยในภาพรวม

   เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในแต่ละภาคของไทยเอามารวมกันแล้วแบ่งเป็น 4 ประเภท

   ข้อ ก.และข้อ ค. ถูก


ข้อที่ 30)
เครื่องดนตรีไทย" แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

   3 ประเภทคือ เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี

   4 ประเภทคือ เครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องตี และเครื่องกำกับจังหวะ

   4 ประเภทคือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า

   5 ประเภท คือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า และเคาะจังหวะ